Tin vui: Người già không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã đề xuất người đủ 75 tuổi trở lên và không có lương hưu hay trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Hiện nay, nhiều người không có lương hưu cuộc sống về già của họ rất cơ cực, vất vả. Nhưng có một tin vui lớn đối với họ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã đề xuất người đủ 75 tuổi trở lên và không có lương hưu hay trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người không có lương hưu về già sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Sponsored Ad

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất người đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp xã hội.

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi quy định, những công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ tất cả các điều kiện sau:

– Đủ 75 tuổi trở lên;

– Không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

– Không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp đặc biệt, công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi nếu thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đang cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đồng thời phải bảo đảm quy định thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Sponsored Ad

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng sẽ do Chính phủ quy định sao cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội cũng như khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ.

Trường hợp các đối tượng được quy định của Luật này nếu đang có mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn so với mức trợ cấp hưu trí xã hội thì đối tượng này chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Thêm vào nữa, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng cũng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Khi họ chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng sẽ được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định về người cao tuổi.

Sponsored Ad

Trợ cấp hàng tháng cho người đã về hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi cũng có quy định chế độ đối với những người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cụ thể, áp dụng với những công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu nhưng lại không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định và cũng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (chưa đủ 75 tuổi) mà có thời gian đóng BHXH. Trong trường hơp này, nếu người lao động không hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu nếu yêu cầu cũng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình theo quy định.

Sponsored Ad

Thời gian hưởng và mức hưởng trợ cấp hàng tháng tùy thuộc vào tổng thời gian đóng BHXH của người lao động. Mức trợ cấp hàng tháng được tính thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội quy định.

Sponsored Ad

Mức trợ cấp hàng tháng được tính thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội quy định.

Nếu người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời thì thân nhân của người lao động đó sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa được nhận và được hưởng trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định của Luật BHXH. Ngoài ra, người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng này cũng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Hiện nay mức trợ cấp hưu trí hàng tháng đối với những người không hưởng lương hưu từ đủ 80 tuổi trở lên là 360.000 đồng mỗi tháng. Con số này được đánh giá là thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Do đó, cùng với cải cách tiền lương, Bộ LĐ- TB&XH cũng đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng hoặc 750.000 đồng mỗi tháng.

Bạn có thể cũng thích bài viết này