Bạn sống thiền và rồi tình yêu vô điều kiện trong bạn sẽ nở hoa

Khi bạn sống thiền sống trọn vẹn nhận biết nghĩa là bạn đang trên hành trình siêu việt lên trên tâm trí. Bạn đang đi từ tình yêu có điều kiện đến tình yêu vô điều kiện.

Chỉ tâm trí mới cần điều kiện. Chỉ tâm trí mới đòi hỏi, mới đánh giá và phán xét.

Một khi bạn thoát ra khỏi tầng năng lượng của tâm trí điều này có nghĩa là bạn cũng thoát ra sự đòi hỏi, phán xét và đánh giá.

Những ai vẫn còn sống ở tầng năng lượng của tâm trí và luôn kiếm tìm một tình yêu vô điều kiện thì điều này không thể xảy ra. Điều có thể xảy ra là vượt lên trên tâm trí, nơi không cần bất kỳ một điều kiện nào. Nơi chỉ đơn thuần là hiện hữu trọn vẹn. Nơi ấy tự thân đã là tình yêu. Hiện hữu chính là tình yêu.

Bạn sống thiền và rồi tình yêu vô điều kiện trong bạn sẽ nở hoa  

Sponsored Ad


Bạn vượt lên trên tầng năng lượng của tâm trí bạn sẽ chạm vào được tình yêu của chư Phật. Tình yêu của tự do, giải thoát và không hệ lụy. Một tình yêu to lớn bao trùm lên vạn loại.

Ngay nơi tình yêu lớn này chỉ có yêu mà không có người đang yêu. Tình yêu này không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, và vượt thoát mọi hình tướng.

Bạn sống thiền trọn vẹn nhận biết bạn sẽ nhận ra trường năng lượng yêu thương này luôn bao quanh bạn, Vĩnh hằng.

Chỉ khi sống thiền trọn vẹn nhận biết bạn mới hiểu được chư Phật yêu thương chúng sinh như thế nào, và vì sao các bậc giác ngộ luôn có sức hút lớn với chúng sinh.

Sponsored Ad

Tình yêu vô điều kiện này là sự nở hoa của thiền trọn vẹn nhận biết. Tình yêu này được sinh ra từ năng lực nhận biết viên mãn mà không phải sinh ra từ tâm trí. Tâm trí chỉ có thể sinh ra tình yêu có điều kiện mà thôi. Và bởi vì tình yêu từ tâm trí là tình yêu có điều kiện nên nó cũng thường xuyên dao động và thay đổi phụ thuộc vào điều kiện.

Bạn sống thiền và rồi tình yêu vô điều kiện trong bạn sẽ nở hoa.

Tình yêu từ cội nguồn

Xưa nay không điều kiện

Nên tỏa hương miên viễn

Đến từ đời sống thiền

Bạn có thể cũng thích bài viết này