Bố mẹ vợ tặng đất cho con gái con rể có được đứng tên chung hay không?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc bởi nó liên quan tới tài sản thừa kế trước và sau khi kết hôn. Để hiểu rõ về vấn đề này mời bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Đất bố mẹ tặng cho riêng là tài sản riêng?

Vợ chồng sau khi kết hôn bên cạnh việc xây dựng và tạo lập nên khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, mỗi người vợ hoặc chồng thường cũng có ít nhiều tài sản riêng. Theo quy định tại Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, những tài sản sau đây được coi là tài sản riêng của vợ hoặc chồng:

– Tài sản mà vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn;

– Tài sản được thừa kế, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản được chia riêng cho mỗi người khi hai vợ chồng có thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trừ khi thỏa thuận này ảnh hưởng nghiêm trọng đến:

Sponsored Ad

Lợi ích của gia đình, con chưa thành niên, đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;Nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng, bồi thường thiệt hại, thanh toán khi bị Tòa tuyên bố phá sản, trả nợ, nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác cho Nhà nước, nghĩa vụ về tài sản khác.– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng;

– Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng…

Từ quy định nêu trên, nếu một người được bố mẹ mình tặng cho nhà, đất riêng thì đó là tài sản riêng của mình người đó.

Sponsored Ad

Bố mẹ vợ tặng đất cho con gái con rể có được đứng tên chung hay không?  

Khi nào nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng? 

Sponsored Ad

Khi một trong hai người được tặng cho quyền sử dụng đất riêng thì đó là tài sản riêng của người đó. Lúc này, người được tặng cho riêng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phần tài sản này.

Ngoài ra, theo Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình, người này còn có quyền quyết định có nhập hay không nhập phần tài sản riêng này vào tài sản chung của vợ chồng.

Do đó, khi được tặng cho riêng, nếu người được tặng cho quyết định nhập tài sản này vào tài sản chung vợ chồng thì người còn lại sẽ được đứng tên trong sổ đỏ. Lúc này, tài sản riêng sẽ trở thành tài sản chung vợ chồng.

Sponsored Ad

Như vậy, nếu cha mẹ tặng riêng đất cho con gái sau khi lấy chồng, con rể chỉ được đứng tên và có quyền với mảnh đất đó nếu người vợ đồng ý nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Đồng thời, sau khi nhà, đất được tặng cho riêng một người thì hai vợ chồng lập Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung tên người còn lại vào sổ đỏ.

Như vậy, tài sản riêng chỉ trở thành tái sản chung khi người có tài sản riêng đồng ý nhập khối tài sản này vào tài sản chung vợ chồng thì cả hai người mới có quyền và nghĩa vụ chung với khối tài sản đó.

Bạn có thể cũng thích bài viết này